Menu

שיעורים פרטיים בנגינה בבנסורי: ב

לעפרה נסיון רב בלימוד הנגינה בבנסורי למתחילים ומתקדמים. השעורים מתמקדים בלימוד הטכניקה הייחודית לכלי תוך התעמקות במוזיקה ההודית הקלאסית. במהלך השעורים נלמדות ראגות (מנגינות) שונות ונחשף העולם האין סופי של האילתור ברוח המוזיקה ההודית. ה

סדנאות של מוזיקה הודית: ה

דרך לימוד של יצירה מסורתית נלמד אופן האילתור ברוח המוזיקה ההודית. הסדנאות תמיד מותאמות לצרכי הקבוצה ונעות בין קונצרט מוסבר לבין סדנא פעילה שבה מיושמים הדברים בכלי נגינה או בשירה. ה